Biskupství brněnské

Mše připomene 200. výročí úmrtí sv. K. M. Hofbauera

Ilustrace
14.3.2020

Slavnostní bohoslužbu při příležitosti 200. výročí úmrtí sv. Klementa Maria Hofbauera bude v sobotu 14. března 2020 v 11.00 hodin v louckém klášteře slavit vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn, brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle a generální představený redemptoristů P. Michael Brehl.

Svatý K. Maria Hofbauer se narodil v brněnské diecézi, v Tasovicích u Znojma a patří k významným osobnostem Evropy. V jeho rodišti se každoročně slaví pouť pekařů a cukrářů.

Plakát