Biskupství brněnské

Bohoslužba k 7. výročí zvolení papeže Františka

Ilustrace
24.3.2020

V úterý 24. března 2020 v 17.00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše svatá při příležitosti sedmého výročí zvolení papeže Františka.

Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles Daniel Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce.

Kněží jsou zváni ke koncelebraci. K přípravě na liturgii je určena nová sakristie katedrály. Je třeba mít s sebou albu a bílou štolu. Vzhledem k bezpečnostní kontrole při vstupu do areálu Pražského hradu je dobré si nechat určitou časovou rezervu.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality