Biskupství brněnské

Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera

Ilustrace
17.3.2020

V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkandera: 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a 21. května to bude dvacet pět let od jeho svatořečení v Olomouci.

Svatý Jan Sarkander je patronem Moravy a se svatou Zdislavou, rodačkou z Křižanova, patří k nejmladším moravským světcům.

Brněnská diecéze připomíná ještě jednu velkou událost – 22. března 1609 v tehdejším kapitulním chrámu (dnes katedrála sv. Petra a Pavla) na Petrově přijal Jan Sarkander (dnes světec - kněz a mučedník) z rukou olomouckého pomocného biskupa Jana Křtitele Civalliho své kněžské svěcení. Při příležitosti 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na Petrově byla při této příležitosti v sobotu 21. března 2009 slavena v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba, které se účastnil také moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a litoměřický biskup Josef Koukl.

Jan Sarkander, narozený roku 1576 v polském Skočově, prožil prakticky celý svůj život na Moravě. Po kněžském svěcení působil na několika místech jako farář, naposled v Holešově. Za stavovského povstání byl obviněn z velezrady a v Olomouci ho vyslýchali a mučili, aby vyzradil zpovědní tajemství. Sedmnáctého března 1620 popálený a s vykloubenými rameny zemřel. Stal se patronem kněží, zpovědního tajemství, vytrvalosti v útrapách a odpuštění nepřátelům.

Dnes již také svatý papež Jana Pavel II. při kanonizaci Jana Sarkandera řekl: „Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho touhu po jednotě věřících v Kristu: «Aby všichni jedno byli» (Jan 17,21).“