Biskupství brněnské

Malé ohlédnutí za rokem 2019

Ilustrace
6.1.2020

Malá bilance Biskupství brněnského za rok 2019:

 • V sobotu 22. června 2019 udělil v katedrále sv. Petra a Pavla brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle tři kněžská svěcení a čtyři jáhenská. V letech 1990 až 2019 tak vysvětil biskup Cikrle celkem 243 kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777.
 • V únoru se stal novým generálním vikářem brněnské diecéze pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Ten ve funkci vystřídal dosavadního generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto službu vykonával od 15. srpna 1992.
 • Novým kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně jmenoval brněnský biskup Vojtěch Cikrle P. ICLic. Mgr. Jaroslava Čupra, rektora kostele sv. Maří Magdaleny v Brně a biskupského sekretáře.
 • V únoru byla vyhlášena výtvarná soutěž o návrh úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Z předložených návrhů byl později porotou nejvýše oceněn ideový návrh tvůrčího kolektivu Ing. arch. Michala Říčného, Ing. arch. Petra Todorova a Ing. arch. Magdaleny Říčné.
 • Při slavnostní bohoslužbě na Velehradě byla 5. července 2019 oceněna zakladatelku hnutí Modlitby matek v České republice paní Růžena Fialová z Brna, která obdržela Pamětní medaili České biskupské konference.
 • Právě před dvaceti lety 5. července 1999 při slavnostní bohoslužbě na Velehradě, bylo oznámeno, že papež Jan Pavel II. jmenoal pomocným biskupem brněnským Mons. Petra Esterku, který trvale žije v USA.
 • V Boskovicích probíhala řada akcí při příležitosti 100. výročí narození rodáka z brněnské diecéze– kardinála Tomáše Špidlíka.
 • Novým generálním vikářem plzeňské diecéze se od 1. září 2019 stal R.D. Mgr. Jakub Holík, rodák z Brna, kněz brněnské diecézi, dosavadní farář v Třebíči-Jejkově.
 • Na pozvání brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho navštívil apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo jihomoravskou metropoli. Šlo o jeho první návštěvu Brna během svého působení v naší zemi. Na slavnost Všech svatých v pátek 1. listopadu v katedrále sv. Petra a Pavla předsedal slavnostní bohoslužbě.
 • Při příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České promlouval biskup Cikrle 11. listopadu k věřícím na Národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore.
 • V listopadu jsme si připomněli 35 let od návštěvy Matky Terezy v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Výběr z proslovu Matky Terezy v Brně v roce 1984: „Byla doba v Kalkatě, kdy jsme neměli cukr pro naše děti. Jedno malé dítě, staré asi 4 roky, hinduistické dítě, slyšelo, že matka Tereza nemá cukr. Toto dítě přišlo domů a řeklo svým rodičům: "Já nebudu jíst cukr 3 dny a chci ho dát matce Tereze." Toto malé dítě milovalo velikou láskou, protože darovalo, co mělo. „Hlad není jenom po chlebu, je také hlad po lásce, po Božím Slově. Nahota není jen nedostatek oděvu, nahota je také ztráta důstojnosti, čistoty, ztráta míru. Bezdomovectví není jen nedostatek domu z cihel, bezdomovectví je také být vyvržen, nemilován, vyhnán, prostě vyřazen ze společnosti. V dnešní době, kdy každý je tak zaměstnán, mnoho lidí je velmi osamělých, prostě nechtěných. Tam právě má přicházet vaše láska,“ řekla Matka Tereza.
 • Ve dnech 24. 12. 2019 až 1. 1. 2020 navštívilo brněnskou katedrálu sv. Petra a Pavla více než dva tisíce lidí denně. Účastnili se bohoslužeb, koncertů, tematických prohlídek a samozřejmě prohlídky betléma Heřmana Kotrby z roku 1950.
 • V roce 2019 přivítalo Diecézní muzeum ve stálé expozici Vita Christi 3000 návštěvníků. Letní výstavu v kryptě katedrály s názvem Dokonalá Jednota pak zhlédlo 3400 osob a výstavu Ryté umění ex libris instalovanou v tzv. Propité věži brněnské katedrály 600 osob. Další tři výstavy v areálu Petrova navštívilo 4000 lidí. Celkem tedy všechny instalované výstavy v Brně na Petrově, včetně stálé expozice Vita Christi, navštívilo 11000 osob.Mimořádný byl v uplynulém roce také zájem o 15 edukačních programů pro děti a seniory, které v průběhu roku 2019 navštívilo ve 102 skupinách 2100 osob. Do prostor Informačního kontaktního centra dále zavítalo více než 7000 návštěvníků areálu Petrov, přičemž 1800 bylo ze zahraničí.

A co by brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v roce 2020 nejraději změnil? „Lidská srdce. Aby se do nich vešlo více porozumění, soucítění, vděčnosti, schopnosti odpouštět i přijímat, a vzájemné lásky a tolerance.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality