Biskupství brněnské

Přeshraniční církevní turistika

Ilustrace
3.12.2018

Cílem projektu realizovaného v letech 2018-2019 je vytváření a posilování spolupráce a vazeb mezi Biskupstvím brněnským a Diecézí St. Pölten, prezentace nabídky církevní turistiky v České republice a Rakousku, zvýšení vzdělání průvodců v kostelech a rozsáhlejší zpřístupňování církevně-kulturního dědictví.

Výstupy spolupráce jsou určeny nejširší veřejnosti v České republice i v Rakousku, které v jejich jazyce zpřístupní nabídky církevního turismu.

V rámci projektu bude vytvořena jazyková mutace na doméně www.kirchentourismus.at, a zároveň bude nabídka všech oblastí prezentovaných na stránkách, rozšířena územně o objekty v Diecézi St. Pölten v Dolním Rakousku.
Společná prezentace české i rakouské nabídky církevní turistiky proběhne na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně ve dnech 17. - 20. ledna 2019.

V jarních měsících roku 2019 se bude konat vzdělávací kurz pro průvodce v církevním cestovním ruchu. V rámci přednáškových bloků budou účastníci kurzu seznámeni se specifiky průvodcovské služby v církevních objektech. Součástí kurzu bude exkurze do Rakouska, při které budou předány zkušenosti a příklady vedení prohlídek církevních objektů kolegů z Diecéze St. Pölten. Podrobnější informace jsou na www.cirkevnituristika.cz.

Partnerství a získané poznatky budou i po skončení projektu inspirací pro jiné diecéze, aby sledovaly a prosazovaly myšlenku zachování církevního kulturního dědictví na bázi jednotné strategie.

Projekt je spolufinancovaný z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Logo

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality