Biskupství brněnské

Přichází čas rorátů. Nabídka brněnských farností.

Ilustrace
2.12.2018

„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (známá vstupní antifona "Ejhle, Hospodin přijde" pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364).

Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní jako komentáře chorálního tématu.

Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době probíhají na řadě míst snahy o obnovu této tradice, a to i ve velkých městech.

Dnes se rorátní bohoslužby konají ve všedních adventních dnech do 16. prosince, v časných ranních hodinách. Často začínají průvodem s lampičkami či svícemi a někdy jsou částečně slaveny ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost očekávání, těšení se a žasnutí.

Seznam rorátů v Brně v PDF

Rorátní mše v Brně:

Katedrála sv. Petra a Pavla: každé adventní pondělí v 6.00 hodin.

Kostel sv. Jakuba (Jakubské nám.): čtvrtky adventní doby (6.12., 13.12., 20.12.) v 6.15 hodin, po mši společná snídaně na faře.

Kostel sv. Augustina (nám. Míru): pondělí až sobota (kromě středy 8.12.) v 6.30 hodin.

Kostel sv. Janů (Minoritská ulice): všední dny v 6.30 hodin, v sobotu v 8.00 hodin.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (U jezuitů), Beethovenova ulice: středa v 6.00 hodin

Kostel sv. Michala (Dominikánské náměstí): úterý v 5. 30 hodin. Latinskými chorálními zpěvy doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola.

Roráty budou letos slaveny poprvé také v kapli Matky Boží na Veveří, a to každou adventní sobotu v 7.00 hodin. V kapli není elektřina, doporučuje se donést si lampičku.


 

Více na https://www.krestanskevanoce.cz


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality