Biskupství brněnské

Poselství papeže Františka ke Světovému dni chudých 2018

Ilustrace
18.11.2018

V neděli 18. listopadu 2018 si bude církev připomínat Světový den chudých, který papež František ustanovil na závěr roku Božího milosrdenství vždy na 33. neděli v mezidobí. Letos proběhne již po druhé a ve svém poselství se papež opřel o slova žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7).

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181106poselstvi-papeze-frantiska-ke-svetovemu-dni-chudych-2018