Biskupství brněnské

Svatohubertská mše v Troubsku

Ilustrace
4.11.2018

V neděli 4. listopadu 2018 v 9.00 hodin se koná v Troubsku ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie „Svatohubertská mše" při příležitosti sedmdesáti let mysliveckého spolku "Výrovka". Při mši budou neseny symboly lovu, nastoupí sokolníci a účinkovat bude chrámový sbor ze Střelic.