Biskupství brněnské

Brněnská diecéze má v novém školním roce tři kandídáty kněžství

Ilustrace
11.9.2018

Slavnostní mší „Veni, sancte” byl v pátek 7. září 2018 zahájen nový školní rok v Teologickém konviktu v Olomouci. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatelem brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Mše se dále účastnil biskup Václav Malý a rektoři olomouckého a pražského semináře a další hosté. Po společném obědě se studenti konviktu měli možnost setkat se svými ordináři k soukromému rozhovoru.

Na fotografii s otce biskupem Vojtěchem a ředitelem konviktu P. Alfredem Volným jsou studenti konviktu za brněnskou diecézi (zleva): Josef Valenta (f. Brno-sv. Jakub), Lukáš Janoušek (f. Moravské Budějovice) a Patrik Steffel (f. Brno-Líšeň)

Kandidáti kněžství

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality