Biskupství brněnské

Ve Znojmě vzpomenou na P. Jakuba Antonína Zemka OP

Ilustrace
8.8.2018

V den svátku sv. Dominika, zakladatele řádu, který si církev připomíná 8. srpna, bude po slavnostní bohoslužbě ve Znojmě v 18.00 hodin slavnostně požehnán obraz  P. Jakuba Antonína Zemka OP. Poté následuje beseda.

P. Jakub Antonín Zemek OP (15.6.1914 - 26.6.1989) byl v letech 1946-48 převorem dominikánského kláštera ve Znojmě, odvážně hájil pravdu proti komunistické zvůli (mimo jiné veřejně demaskoval podvody při volbách v roce 1948) a byl vůbec prvním knězem, kterého komunisté po únoru 1948 zatkli (28. 6. 1948). Nepomohlo mu ani to, že byl po válce vyznamenán ministrem národní obrany gen. Ludvíkem Svobodou za účast v protinacistickém odboji, když se mimo jiné podílel na ukrývání Svobodovy rodiny. Následně byl 12 let vězněn. Po propuštění pracoval v dělnických profesích a přitom tajně pastoračně působil. Po roce 1969 mu bylo umožněno vypomáhat v brněnských kostelích (Zábrdovice, sv. Tomáš, sv. Michal a sv. Máří Magdalena). Pozornost na sebe přitáhl již v období protektorátu, když v nacisty obsazeném Znojmě kázal o tom, že spása není v kříži hákovém, ale v kříži Kristově.

Otec Jakub byl velmi oblíbený pro svoji přátelskou povahu, byl mimořádně vyrovnaný, s velkým nadšením duchovně pracoval, byl pevný ve svých zásadách, a přesto dokázal snadno druhým odpustit jejich slabosti. Stal se tak příkladem a vzorem pro řadu lidí.

Plakátek
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality