Biskupství brněnské

Svoboda - velký dar 1968 – 2018

Ilustrace
21.8.2018

Brněnská katedrála sv. Petra a Pavla a přilehlý areál Petrova budou v měsíci srpnu jedním z míst oslav a připomenutí významného mezníku novodobých dějin českého národa: 50. výročí událostí roku 1968 – tzv. Pražského jara a srpnových událostí – „Svoboda - velký dar 1968 – 2018“.

V úterý 21. srpna 2018 v 19.00 hodin proběhne v katedrále slavnostní koncert duchovní hudby. Zazní Missa solemnis J. Schreiera v podání Pěveckého sdružení MAGNIFICAT, sólistů a Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla pod vedením Petra Kolaře. Na koncert naváže společný večer chval, díků a proseb se zpěvy Taizé, s možností zapálit svíci na svůj úmysl a se závěrečným požehnáním městu a národu. V katedrále mohou příchozí zhlédnout i výstavu „Tváře místní církve“ připravenou ke 100. výročí od vzniku republiky Diecézním muzeem. Výstava přibližuje život a odkaz dvanácti zajímavých osobností minulého století ze sedmi brněnských farností.

V areálu Petrova je připraven i doprovodný program. Diecézní muzeum nabídne zvýhodněné vstupné do všech expozic a od 15.00 hodin tvořivý workshop s možností ozdobit si svíci na večerní program v katedrále. V 17.30 ve farním sále na Petrově 9 proběhne přednáška a beseda Ing. Bc. Luďka Navary „Rok 1968 jako mezník českých novodobých dějin“.

V neděli 26. srpna 2018 v 10:30 budou oslavy zakončeny slavnostní bohoslužbou v katedrále s připomenutím všech obětí totality.

Plakát

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality