Biskupství brněnské

100. výročí založení Karmelské pouti ve farnosti Heřmanov

Ilustrace
15.7.2018

V neděli 15. července 2018 se ve farnosti Heřmanov koná Karmelská pouť. Letos oslavíme 100. výročí jejího založení.

Pouť začíná v 8.30 hodin poutním průvodem se sochou Panny Marie Karmelské z Vidonína od kapličky a pokračuje přes další dvě farní obce Radňoves a Novou Ves do Heřmanova, kde v 10.30 hodin začíná slavnostní mše svatá.