Biskupství brněnské

Brněnský rodák Cyril Riga, OP

Ilustrace
15.5.2018

Z jihomoravské metropole pochází řada významných církevních osobností. Patří k nim také brněnský rodák Cyril Riga.

Bližší informace o něm podává dominikán P. PhDr. Efrém Jindráček, Ph.D., OP profesor filozofie na Filozofické fakultě Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě a vědecký asistent Filozofického ústavu Akademie věd České republiky v Praze :

„Brněnský kazatel a teolog Cyril Riga patří k nejvýznamnějším barokním osobnostem České dominikánské provincie německého jazyka. Narodil se v Brně 22. října 1689 a jako "František", syn brněnského sochaře Antona a Anny Kateřiny z pruského Královce. V Brně také přijal roucho sv. Dominika 12. března 1707 a po ročním noviciátu v Litoměřicích složil řeholní sliby a přijal jméno "Cyril". V Olomouci roku 1712 přijal kněžské svěcení a studoval v Praze, Boloni a v Bolzanu. Od roku 1718 vyučoval v Praze filozofii (logika, fyzika a metafyzika), kde se jeho přednášky dochovaly v rukopise. Po roce 1721 působil ve Znojmě jako kazatel, podpřevor a horlivý ctitel tamního zázračného mariánské obrazu. V roce 1723 dosáhl ve Vídni doktorátu z teologie, dále tam vyučoval biblistiku a těšil se velké přízni arcibiskupa Kollonitsche jako jeho dvorní teolog, zpovědník, kvalifikátor a konsultor inkvizičního tribunálu. Když po svém osudovém kázání 21. prosince 1734 upadl v nemilost císaře Karla VI., stal se opět brněnským převorem a déle působil i v Praze, Litoměřicích, Českých Budějovicích a Znojmě.

V roce 1749 byl jmenován jedním ze šesti Casanatenských teologů u Santa Maria sopra Minerva a každou neděli kázal v římském kostele Santa Maria dell’Anima. V Římě Riga vymohl pro Brno od papeže ostatky sv. mučedníka Fructuosa. Po návratu do Brna roku 1754 byl slavnostně uvítán představiteli města, kde také 25. října 1758 ve věku 69 let zemřel a byl pohřben v kryptě kostela u sv. Michala na Dominikánském náměstí. Byl velkým ctitelem svatých Cyrila a Metoděje a milostného obrazu českobudějovického. Napsal o něm spis Erneuter alter Gnaden-Brunn (1749), což je upravená verze původního spisu dominikána Michala Schichelia Puteus aquarium viventium oder ein Brunn des lebendigen Wassers (1665) a z italského originálu přeložil do němčiny životopis sv. Vincence Ferrerského (Lebens-Beschreibung Des Heiligen Vincentii Ferrerii) od Antonína Teoliho. Také řada jeho kázání vyšla tiskem v mnoha svazcích: Horti plantationum irrigatio catechetico moralis (1747–1752), Horti plantationum irrigatio panegyrigo moralis (1754), Horti plantationum irrigatio quadragesimalis (1756) a Horti plantationum irrigatio Marialis (1758). Není bez zajímavosti, že zlatokorunský opat cisterciáků Bohumír Bylanský nechal pořídit jeho barevný portrét do své školy jako jednoho z významných učenců Českých zemí.“

Srov. Zouhar, Jakub: Cyril Riga OP (1689-1758): zapomenutý brněnský kazatel, Brno v minulosti a dnes, 29/1 (2016), ss. 137-156; Zouhar, Jakub: Cyrill Riga O.P. (1689–1758). The Life and Work of a European Preacher in the Age of Reason. Roma 2015; Belšíková, Šárka - Gaži, Martin - Hansová, Jarmila: Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy: Osvícenství zdola v okrsku světa, Národní památkový ústav 2013.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality