Biskupství brněnské

P. Vella o Horském kázání

Ilustrace
25.6.2018

Ve dnech 25. až 29. června 2018 se ve farnosti Hodonín uskuteční duchovní obnova s P. Eliasem Vellou z Malty na téma Ježíšovo horské kázání.

Jak uvádějí organizátoři: „Program se může měnit a přizpůsobovat aktuálnímu zdravotnímu stavu P. Eliase Velly. Zatím je stanoveno, že P. Vella bude mít každý den dopoledne dvě přednášky, večer homilii při mši svaté a poté by vedl adoraci, popř. přímluvnou modlitbu.“

Přihlášky na www.farnosthodonin.cz, kde najdete elektronickou přihlášku, nebo na tel. 731 626 073 (Kateřina Jagošová), kde Vám budou poskytnuty veškeré potřebné informace.

Plakátek