Biskupství brněnské

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

Ilustrace
26.5.2018

Za Papežská misijní díla informuje o připravovaných akcích ředitelka PMD pro brněnskou diecézi Mgr. Jana Zehnalová:
„Svatý otec papež František si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. Je to při příležitosti 100. výročí vydání listu Maximum Illud (Benedikt XV.), v němž je kladen důraz na výchovu místních duchovních v mladých církvích tak, aby jim misionáři mohli předat svůj úřad. Papež František připomíná, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, které máme šířit svatostí vlastního života a dobrými skutky. Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ Církev je už svou podstatou misionářská. Existuje proto, aby hlásala evangelium.

Příkaz Jděte do celého světa si mnozí vykládají ve smyslu odjet do dalekých končin černoušků. Svět však začíná už v nejtěsnější blízkosti každého z nás. Protože přípravy na Mimořádný misijní měsíc 2019 začnou už začátkem října 2018, promysleme si ve svých farnostech a společenstvích, jak vyjít sami ze sebe, třeba do svého nejbližšího okolí, jak druhým zprostředkovat to, co sami známe, co jsme zadarmo dostali od Pána. Postupně plánujeme přinášet podněty, které vám snad pomohou toto poslání naplňovat.

Zároveň si vás všechny dovoluji pozvat na sobotu 26. května 2018 do areálu baziliky sv. Prokopa v Třebíči na celostátní Misijní pouť a Den dětí PMDD. Zaregistrovat se můžete již od 9.00 hodin, v 10.00 hodin začne mše svatá s hlavním celebrantem Mons. Vojtěchem Cikrlem, diecézním biskupem brněnským, po ní se děti rozběhnout poznávat svět pomocí her. Ve 13.30 hodin bude očekávat misijní program v bazilice a koncert Pavla Helana a hostů. S požehnáním v 16.00 hodin se vydáme do další misijní činnosti. Ráda se s vámi na této pouti uvidím.“
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality