Biskupství brněnské

S milosrdnými bratry na Kuksu

Ilustrace
27.2.2018

Milosrdní bratři v Brně pořádají kulturně duchovní setkání s řeholníky určené pro mladé muže od 18 do 40 let, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a žít v komunitě. Setkání se koná ve dnech 6. až 8. dubna 2018.

„Poznejte milosrdné bratry, jejich způsob řeholního života a působení ve službě hospitality, křesťanské péče o nemocné a jakkoli potřebné. Prožijte duchovní obohacení v duchu prohlubování svého osobního povolání. Navštivte s námi architektonický skvost, který je právem nazýván barokní perlou Podkrkonoší, ale především místo, kde naši spolubratři po staletí ošetřovali nemocné a starali se o chudé,“ zvou organizátoři.

Pro účastníky bude zajištěno ubytování a strava přímo v hospitálu Kuks.
Přihlašovat se je možné na e-mailové adrese prevor@milosrdni.cz do 16. 3. 2018.

Plakátek
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality