Biskupství brněnské

Nová tradice v katedrále na Petrově

Ilustrace
11.2.2018

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zahajuje v katedrále na Petrově novou tradici - slavnostní zpívané nedělní nešpory.

Ke společné modlitbě jsou všichni zváni každou druhou neděli v měsíci vždy v 18.00 hodin.

Plakátek