Biskupství brněnské

Nová tradice v katedrále na Petrově

Ilustrace
11.2.2018

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zahajuje v katedrále na Petrově novou tradici - slavnostní zpívané nedělní nešpory.

Ke společné modlitbě jsou všichni zváni každou druhou neděli v měsíci vždy v 18.00 hodin.

Plakátek

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality