Biskupství brněnské

Diecézní charita Brno hledá dobrovolníky

Ilustrace
8.1.2018

Dobrovolnici jsou lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Jsou to lidé, kteří hrají velkou roli v poskytování služeb Charity. Dobrovolník věnuje nezištně, ve svém volném čase své schopnosti a energii ve prospěch ostatních lidí. Obohacuje práci s klienty svými schopnostmi a dovednostmi, může nabídnout nové náměty a nápady pro vyplnění volného času druhých.

Diecézní charita Brno (DCHB) hledá dobrovolníky, kteří by mohli pomoci v jednotlivých střediscích DCHB při práci s dětmi a mládeží, nemocnými, seniory, lidmi s postižením, sociálně slabým, matkám s dětmi v tísni,.Dále mohou působit ve farních charitách, které doplňují život farností o charitativní rozměr.

Dobrovolníci jsou nepostradatelní při sbírkách, velký prostor pro dobrovolnickou činnost skýtají krizové situace. Pomoc dobrovolníků je různorodá: podílí se na tvůrčí činnosti, na organizování volnočasových programů, pomáhají s péčí o klienty, stávají se jejich společníky - hovoří s nimi, předčítají jim knihy, mohou s nimi absolvovat procházky, pořídit nákup, přinést oběd.

Dobrovolníci mohou také pomoci s péčí o zahradu, pomoci s úklidem, či drobnými opravami.
Dobrovolníkům v DCHB jsou nabízeny supervize, mohou se účastnit pobytových akcí, různých vzdělávacích seminářů. Po ukončení dobrovolnické služby získává dobrovolník osvědčení, které mu může usnadnit přijetí ke studiu nebo do zaměstnání.

Jak se přihlásit
- Osobně nebo telefonicky na Dobrovolnickém centru v sídle Diecézní charity Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, 602 00
- Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Veselá, tereza.vesela@brno.charita.cz
- Vyplněním a zasláním elektronického formuláře na http://dchb.charita.cz/
- Při náboru nových dobrovolníků na školách
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality