Biskupství brněnské

Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně

Ilustrace
6.1.2018

Prvních devět sobot v roce 2018 budou v kostele sv. Michala v Brně smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše.

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, slavením prvních sobot v měsíci se zasvěcujeme Mariinu Neposkvrněnému Srdci na smír za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je její Srdce uráženo. K tomu nás vybízela sama Panna Maria ve Fatimě již před sto lety.

Z příslibů Panny Marie při zjevení: „Slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse.“

Termíny: 6. ledna, 3. února, 3. března, 7. dubna, 5. května, 2. června, 7. července, 4. srpna a 1. září 2018.


Plakátek
Zaslíbení prvních sobot