Biskupství brněnské

VIR v kněžském semináři

Ilustrace
12.12.2017

Ve dnech 1. až 3. prosince 2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskutečnila adventní duchovní obnova VIR pro mladé muže ve věku 17 až 35 let pod vedením otce Marcela Javory, faráře z Brna-Komína. Mladí muži se společně s bohoslovci setkali, aby se duchovně připravili na adventní dobu, rozpoznávali svá duchovní povolání či jen tak se ztišili a naslouchali Božímu hlasu, který ke každému promlouvá.

Za tým VIRu se o své dojmy podělil bohoslovec Karel Honka: „Program začal páteční večeří, při níž se účastníci dozvěděli potřebné informace. Taktéž vzali za své, že se během celé duchovní obnovy dodržuje silentium (posvátné mlčení). Večer se všichni setkali na mši svaté, po níž následovala první promluva otce Javory.

V sobotu ráno začali mladí muži nový den mší svatou. V dopoledních hodinách se konaly dvě hutné přednášky s typickou dramatickou noblesou otce Javory. Na přednáškách se rekolektor zabýval především tématy moci Ducha Svatého, plnosti vtělení Ježíše Krista a vzkříšením z mrtvých. Po obědě byl odpolední klid, v němž si kluci mohli zajít na rozhovor s bohoslovcem nebo s otcem Marcelem, na růženec po olomouckých kostelích či se jen projít do parku a rozjímat o podnětných myšlenkách. Odpoledne se účastníci rozdělili do skupinek na modlitbu Lectio Divina a po večeři besedovali s otcem Marcelem o různých tématech především z duchovního života. Sobotní večer byl naplněný modlitbou před Nejsvětější svátostí, během něhož mohli mladí muži chodit ke svátosti smíření, nebo využít přímluvné modlitby či duchovního rozhovoru.

V neděli ráno se účastníci VIRu sešli k ranní modlitbě v kapli, po níž následovala snídaně a beseda s bohoslovci. Přiznávám, že byly kladeny často velmi pikantní a zajímavé otázky, na které se někdy velmi těžko odpovídalo. Vyvrcholením této duchovní obnovy byla společná slavnostní mše svatá s bohoslovci. Po ní následoval oběd, zhodnocení a odjezd domů. Díky Bohu jsme VIR všichni ve zdraví přežili, Pán Bůh nám požehnal a těšíme se na další.“