Biskupství brněnské

Petrov: Slavnostní zpívané nedělní nešpory

Ilustrace
10.12.2017

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve v neděli 10. prosince 2017 v 18.00 hodin na slavnostní zpívané nedělní nešpory při příležitosti oslav 240. jubilea založení brněnské diecéze.

Plakátek