Biskupství brněnské

Petrov: Slavnostní zpívané nedělní nešpory

Ilustrace
10.12.2017

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve v neděli 10. prosince 2017 v 18.00 hodin na slavnostní zpívané nedělní nešpory při příležitosti oslav 240. jubilea založení brněnské diecéze.

Plakátek
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality