Biskupství brněnské

V Brně – Lesné připomenou Marii Restitutu

Ilustrace
29.10.2017

V neděli 29. října 2017, v den 75. výročí odsouzení k trestu smrti (roku 1942) patronky Duchovního centra a patronky zdravotníků, blahoslavené sestry Marie Restituty Kafkové, oslaví farnost Brno-Lesná tyto události pestrým programem.

Blahoslavená řeholnice Restituta (vlastním jménem Helena) Kafková je rodačka z Brna- Husovic, později řádová sestra pracující ve vídeňské nemocnici, kde se stala obětí nelítostného fašistického režimu a byla nespravedlivě odsouzena nacistickou justicí přes protesty významné veřejnosti právě 29. října 1942 k trestu smrti. Později - 30. března 1943 - byla popravena gilotinou. Připomínáme si ji jako mučednici, která byla papežem Janem Pavlem II. blahoslavena. Také nový kostel na Lesné ponese její jméno.

Bližší informace najdete na webu www.volny.cz/dcbl.


Program akcí v neděli 29. října 2017
V ten den budou slaveny bohoslužby v 7.30, 9.00 a 10.30 hodin.
11.30 až 16.30 hodin možnost soukromé adorace
16.30 až 17.00 hodin adorace zdravotníků
17.00 hodin mše za lékaře, zdravotní sestry a pracovníky ve zdravotnictví
18.00 hodin film o sestře Restitutě