Biskupství brněnské

Semináře Emoce v našich životech a jak na ně

Ilustrace
12.10.2017

Cílem semináře Centra pro rodinu a sociální péči v Brně s názvem Emoce v našich životech a jak na ně je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a rozumět svým emocím.

To v konečném důsledku přispívá k posílení schopnosti vnímat emoce jako něco, co je přirozenou a nezbytnou součástí života a co lze mít pod kontrolou. Seminář se také zaměřuje na možnosti a zdroje, kde lze čerpat energii a trpělivost nezbytnou ke zvládání hněvu a vzteku u dětí. Součástí semináře je prostor pro nácvik strategií a technik, které umožňují zvládat vlastní emoce a pomáhat dětem nakládat s jejich emocemi.

Lektorka je Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., termínem je čtvrtek 12. října 2017 od 9.00 do 16.30 hodin, cena: 1 400 Kč.