Biskupství brněnské

Pozdrav ze semináře: Kněžské exercicie

Ilustrace
18.8.2017

Bohoslovec Jan Slepička posílá aktualitu z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci:

V týdnu od 7. do 11. srpna 2018 probíhaly v kněžském semináři Olomouci exercicie pro kněze. Duchovních přijelo na tento týden ztišení více než čtyřicet, převážně starších a ze všech koutů republiky. Exercitátorem byl P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu, jenž měl na každý den připraveny tři tematické přednášky. Další důležitou náplní času kněží byla především denní mše svatá a adorace, společné ranní chvály a nešpory, nezbytný byl také prostor pro osobní rozjímání, k čemuž sloužily jak venkovní prostory semináře, tak především kaple sv. Jana Sarkandera. Zázemí pro kněze vytvořila skupina pěti bohoslovců a studentů Teologického konviktu, kteří v semináři ve stejnou dobu vykonávali týdenní praxi. Jejich činnost spočívala především ve službě při stole - starali se o to, aby kněží měli vždy včas připravené jídlo a aby v jídelně a kuchyni bylo vždy uklizeno. Součástí služby byla také asistence při liturgických obřadech a veškerá jiná drobná pomoc, která s exerciciemi souvisela.

Pevně věříme, že kněží za tento týden načerpali dostatek duchovních podnětů a získali novou chuť do další pastorační práce. Pro bohoslovce byla praxe rovněž povzbuzením, nevšední radostí bylo vidět takové množství kněží pospolu v modlitbě.

Foto: autor