Biskupství brněnské

Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule u kapucínů

Ilustrace
2.8.2017

V den slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule v úterý 2. srpna 2017 v 17.00 hodin bude v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně sloužit mši dómský farář P. Tomáš Koumal.

Liturgii hudebně doprovodí Moravský cherubínský sbor – Proglas.

O jaký svátek vlastně jde? Svatý František z Assisi, zakladatel našeho řádu, se pro svou zvláštní úctu k Matce Boží staral o kostelík zasvěcený právě Panně Marii Královně andělů, nazývaný rovněž Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského života roku 1226. Podle tradice obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Z těchto důvodů celý serafínský řád slaví s velkou radostí svátek Panny Marie Královny andělů.
(z http://www.kapucini.cz )

Plakátek