Biskupství brněnské

Papež František přidal nové kritérium pro svatořečení křesťanů

Ilustrace
13.7.2017

Obětovat vlastní život za druhé z nadpřirozené křesťanské lásky může být nově důvodem k blahořečení a svatořečení. V novém dokumentu Maiorem hac dilectionem (Větší lásku) to píše papež František.

Dosud existovaly tři hlavní cesty vedoucí k úctě oltáře: mučednictví, dále tzv. hrdinské ctnosti nebo uznání starobylé úcty. Do žádné z těchto kategorií však nespadaly příklady mnoha křesťanů, kteří například zemřeli v důsledku nákazy při službě nemocným.

Více zde https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170711papez-frantisek-pridal-nove-kriterium-pro-blahoreceni-krestanu