Biskupství brněnské

Pavel Vlk oceněn titulem „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“

Ilustrace
23.6.2017

Ve středu 14. června 2017 proběhlo již po desáté udělování cen za nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2016. Vítězem kategorie „velké stavby“ se stal kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.

Tato památka byla postavena koncem 17. století a její součástí jsou také čtyři nárožní kaple, barokní sochy a ohradní zeď hřbitova. V roce 2016 byla ukončena druhá etapa obnovy vnějšího pláště kostela, čímž byla završena celková obnova exteriéru stavby.

Rytířem péče o památky v Jihomoravském kraji byl oceněn jeden z manažerů stavebních investic Biskupství brněnského – Bc. Pavel Vlk. Pavel Vlk působí víc jak dvacet let v děkanství znojemském a jeho činnost spočívá v přípravě a realizaci řady drobnějších či větších oprav až po rozsáhlé rekonstrukce církevních objektů a jejich mobiliářů na Znojemsku, které jsou kulturními památkami nevyčíslitelné historické hodnoty, tvořící nejvýznamnější urbanistické prvky měst, obcí a kulturní krajiny.

Mezi zdařilé opravy církevních kulturních památek pod vedením Pavla Vlka patří například dlouhodobé opravy kostelů sv. Mikuláše, kostela Nalezení sv. Kříže s dominikánským klášterem ve Znojmě, kostela sv. Zikmunda v Popicích, nebo také opravy vesnických kostelů a far v Hevlíně, Dyjákovicích, Mackovicích, Hrádku u Znojma aj.

Zdroj: Jihomoravský kraj – Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2016

Více zde
http://stavebni.biskupstvi.cz