Biskupství brněnské

Zvládne člověk všechno sám?

Ilustrace
15.6.2017

Ke slavnosti Těla a Krve Páně přinášíme zamyšlení žďárského děkana Mons. Jana Daňka.

„Naše křesťanské bohoslužby začínají přáním: Ať je Pán s vámi se všemi. Ježíš je podle prorockého slova Emanuel – Bůh s námi. Dnes slavíme slavnost, kdy prožíváme naplnění tohoto tajemství. Pán s námi skutečně je, on stále přebývá s námi. A nejen svým slovem, nejen nějakou duchovní přítomností, ale přebývá s námi svým dnes už oslaveným tělem.

Je to nejen odpověď na hluboké lidské přání, které je v každém z nás, kde existují vtahy lásky. To přání je, aby ti, kdo nás opouští navždy s námi „nějak zůstali spojeni“. Dobrý otec zanechává svým dětem nějaké dědictví, máme jeho fotografii, jeho milé předměty. Taková je ona touha v lidské přirozenosti. Být nějak s těmi, kdo odchází navždycky.

Pán Ježíš nejen vyšel vstříc této touze člověka, ale on ve své lásce našel způsob, jak s námi nejen přebývat, ale dokonce do nás pronikat, ztotožňovat se s námi. Proto se stal našim pokrmem k věčnému životu.

A chceme si dnes uvědomit ještě něco velmi závažného a podstatného. My Ježíše potřebujeme nejen proto, aby s námi byl, abychom si cítili v dobách ohrožení dobře. Ale my potřebujeme Ježíše především proto, že bez něho nemůžeme být dobří.

Už ve starověku byli filozofové, kteří se domnívali, že člověk vše zvládne sám. Například řecký filosof Sokrates se domníval, že člověk chybuje jen proto, že neví, co je dobré. Podobně tvrdili i stoičtí filozofové, že člověk dokáže přemáhat všecko zlé, když chce. Zrovna tak osvícenci v 18. století učili, že člověk je od přirozenosti dobrý, a že každý by se měl nechat, ať se rozvine podle svých schopností, a neměl by být kažen výchovou.

My křesťané však víme z Božího zjevení, a také ze zkušeností z dějin i dneška, že člověk trvale nedokáže přirozenými silami ani jasně poznávat, co je dobré, a tím méně to dobré konat. Zlý duch využívá vrozených zlých náklonností člověka a drží ho ve své moci.

Proto člověk potřebuje Ježíše, proto potřebuje jeho sílu, jeho milost osvobození a obnovení. Potřebuje pokrm silných, a to je eucharistie. Přijímat Ježíše je síla pro náš život.“

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality