Biskupství brněnské

Varhanická škola v Brně myslí i na děti

Ilustrace
13.6.2017

Varhanická škola v Brně nabízí o dnového školního roku přípravné studium pro děti od 5 let. Jde o skupinovou výuku zaměřenou na motorickou přípravu pro hru na nástroj (postavení ruky apod.)

Žáci získají základy pro další hudební vzdělávání, a to především díky zpěvu písní a pohybovému vyjádření rytmu a metra těchto písní. Dále si děti osvojí čtení a psaní not, naučí se rozeznávat jejich hodnoty a nacvičí společné vystoupení.

Více zde http://www.zusvarhanicka.cz/

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality