Biskupství brněnské

Noc kostelů 2017: šalina i netradiční programy

Ilustrace
12.6.2017

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, pořadatelé z brněnské metropole, ale i z dalších měst i menších míst si pochvalují příjemné počasí, skvělou atmosféru a vysokou účast návštěvníků.

V Brně ve 43 kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadují téměř 100 000 návštěvníků. Také na ostatních 139 místech zaznamenali značný zájem příchozích.

Koordinátorka Marie Pospíšilová přibližuje: „V páteční předvečer bylo možné v okolí kostelů potkat skupinky lidí všech věkových kategorií, rodiny s kočárky a dětmi, mladé lidi i dospělé s červenými brožurami s programem Noci kostelů. Již od odpoledních hodin byly v centru zájmu příchozích programy určené zejména dětským návštěvníkům: soutěže, tvořivé programy, hry a divadelní představení, které přibližovaly historii, dále život patrona kostela či ostatních světců, nebo nesly poselství do každodenního života malých návštěvníků. Například v Brně na Moravském náměstí měla již po osmé start pátrací soutěž dvojic „Tajemství brněnských kostelů“ pro dvojice malých detektivů, u sv. Jakuba se děti seznámily s životním příběhem patrona kostela sv. Jakuba, a soutěž s divadélkem pod názvem „Jak Panna Maria zachránila Brno aneb O tom švédském obléhání“ přilákala mnoho rodin do kostela Nejsvětější Trojice v Králově Poli. Pátrací hry po kostelech a jejich okolí si malí návštěvníci užili též v Adamově, ve Slavkově u Brna nebo ve Znojmě.

Podle předpokladů v jihomoravské metropoli byla největším lákadlem netradiční nabídka: jízda tramvaje, v brněnském slangu šaliny, Noci kostelů centrem Brna za účasti zajímavých hostů: brněnských biskupů, primátora města Brna, křesťanské spisovatelky, senátora nebo známého brněnského kadeřníka. Na tramvajové zastávce u kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí probíhal další doprovodný program: dětská kreslírna, kavárna Emmanuel a vystoupení různých interpretů.“


Zažila jsem i zajímavá setkání,“ doplňuje Marie Pospíšilová. „Mezi cestujícími v šalině byl například i manželský pár z Podkrkonoší, který si naplánoval výlet po památkách rodiště jednoho z nich. Příjemným zjištěním pro ně bylo, že zrovna probíhá Noc kostelů, ale že se projedou centrem Brna v tematické tramvaji, je ani nenapadlo. - Nebo když se prostranstvím u sv. Tomáše nesly židovské melodie tanečního představení biblických tanců, procházela právě okolo skupina izraelských turistů, pro které to bylo překvapením s vůní dalekého domova.

Za zmínku stojí také další zajímavé programy připravené obětavými dobrovolníky. V brněnském kostele sv. Michala zaujalo vystoupení tanečního divadla MIMI FORTUNAE, v petrovské katedrále hudební recitály s varhanním doprovodem nebo netradiční světelná iluminace prohlídky chrámu, čtení Božího slova a hudby. Jako každým rokem mnoho zájemců chtělo vystoupat na chrámové věže, např. v katedrále sv. Petra a Pavla, u sv. Jakuba, v Husovicích či v mariánském kostele v ulici Křenová. Zájem byl také o prohlídky dalších běžně nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií.

Řada lidí uvítala závěrem večera i možnost ztišení v záři svící nebo při hudbě varhan. V Brně v jezuitském kostele Panny Marie nebo u minoritů či v řeckokatolickém kostele sv. Josefa zazněly díky a prosby za mír a za vyřešení těžkostí, za zdraví a pokoj v rodinách i díky za Boží pomoc a ochranu.