Biskupství brněnské

Kurz „Dobrovolník v pastorační péči“

Ilustrace
29.6.2017

Biskupství brněnské pořádá kurz „Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách“. Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor.

Obsahem kurzu jsou informace o pastoračním rozhovoru, o specifikách duchovní péče u nemocných a seniorů, o základních duchovních cestách v České republice a o zásadách práce ve zdravotnických a sociálních ústavech. Součástí kurzu je také supervidovaná praxe ve zdravotnickém zařízení.

Kurz bude probíhat v pěti setkáních o sobotách v prvním pololetí školního roku 2017/2018.

Přihlašovat se je možné do konce prázdnin 2017 na e-mail: dobrovolnikpp@gmail.com

Plakát

 

Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách byl podpořen z rozpočtu města Brna - prostřednictvím Odboru zdraví MMB - projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017.

město Brno

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality