Biskupství brněnské

Slavnostní zakončení prvního běhu kurzu Párové doprovázení manželů

Ilustrace
17.6.2017

Kurz Párové doprovázení manželů je organizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou v Olomouci v rámci programu celoživotního vzdělávání, jeho garantem je děkan fakulty prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Kurz byl koncipován jako výcvik a formace vybraných zkušených manželských párů, které jsou po jeho ukončení schopné začít nabízet ve farnostech službu Párové doprovázení mladých manželů. Probíhal v Brně, kde bude také v sobotu 17. června 2017 v 18.00 hodin slavnostně zakončen, a to za přítomnosti diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Tato nová služba je reakcí na výzvu papeže Františka v jeho exhortacích Evangelii gaudium a Amoris laetitia, v nichž požaduje, aby se zkušené a věřící manželské páry zapojily v rámci farností a dalších církevních společenství do praxe pastoračního doprovázení mladých manželů. Na základě dlouhodobých zkušeností z práce s rodinami v olomoucké arcidiecézi a brněnské diecézi vznikl návrh metodiky publikovaný v Karmelitánském nakladatelství již v roce 2015 a stal se podkladem pro uvedený kurz. Jeho těžiště spočívá ve výcviku pečlivě vybraných párů, které absolvují další vzdělání a formaci křesťanskými párovými a rodinnými terapeuty a dalšími odborníky.

Cílem kurzu je vychovat a vzdělat dobrovolníky schopné spolupráce s mladými manželi, kteří si to budou přát, a kompetentně je provázet v počátečním období jejich manželského vztahu, kdy vznikají základní vzorce jejich komunikace, párového chování, způsobů řešení problémů a jejich společné spirituality. V rámci určitého domluveného počtu návštěv získají mladí manželé zkušenost a dovednost, jak optimálně naplňovat a účinně posilovat svůj vznikající manželský vztah, a to dříve, než se začnou objevovat obvyklé a někdy osudové počáteční problémy. Služba je a bude konána na principu dobrovolnictví.