Biskupství brněnské

Obnova pro manžele „Láska a Pravda“

Ilustrace
15.9.2017

Komunita Emmanuel pořádá na podzim 2017 v Brně duchovní obnovu pro manžele s názvem „Láska a Pravda“. Jedná se o setkání pro povzbuzení a sdílení zkušenosti lidského a duchovního rozměru manželství, které vede k oživení a prohloubení vzájemného vztahu.

„Láska a Pravda“ se snaží ukázat manželům krásu a bohatství manželství, povzbuzuje k manželskému a rodinnému životu a obnovuje jeho lidský i duchovní rozměr. Je to příležitost ke změně, k nalezení nové naděje ve vzájemných vztazích.

Setkání bude probíhat během tří sobot – 23. září, 21. října a 25. listopadu 2017 v Brně, Lidická 24. Je možné přijet i s dětmi, které budou mít svůj vlastní program. Zahájení je v 9.00 hodin společnou modlitbou chval. „Další program bude obsahovat přednášky, svědectví, skupinky sdílení, adoraci a mši svatou, nebude chybět čas pro páry a prostor k diskusi a neformálním rozhovorům. Celý den by se měl nést v příjemné domácí atmosféře. Setkání je všem otevřené, vítané jsou také páry, u nichž je věřící jen jeden z manželů, nebo manželé, kterým jsou blízké křesťanské hodnoty, i když třeba do kostela nechodí,“ uvádějí organizátoři.

A doplňují: „Každá ze tří sobot bude věnována jednomu z klíčových tematických okruhů, jednotlivá setkání na sebe navazují a tvoří nedílný celek. Je proto nanejvýš žádoucí vyčlenit si již s předstihem čas na celý program. První setkání bude zaměřeno na svátost manželství, druhé na budování manželského vztahu a komunikaci, třetí na výchovu dětí a život rodiny. Obnova není založena pouze na předávání informací, to hlavní vzniká bytím spolu, kdy si můžeme navzájem předávat zkušenosti a inspirovat jedni druhé. V neposlední řadě je však třeba říci, že důležité změny se odehrávají právě tehdy, když do manželství znovu pozveme Boha s Jeho láskou a Milosrdenstvím. „Láska a Pravda“ tak zahrnuje komplementaritu složky informační (přednášky), mezilidské (obohacení skrze společenství) a duchovní (jedině Bůh může měnit lidská srdce). ..

Bližší informace najdete na www.emmanuel.cz/manzele/.
Přihlášky je třeba zasílat do 15. září 2017 na lap@emmanuel.cz

Pozvánka

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality