Biskupství brněnské

Ministrantský den v Olomouci

Ilustrace
18.5.2017

V sobotu 6. května 20117 hostil Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci tradiční Ministrantský den. Letos opět po třech letech přišla řada na brněnskou diecézi a v Olomouci se sešlo téměř 800 poutníků.

Společně jsme prožili mši svatou s naším otcem biskupem Vojtěchem v kostele Panny Marie Sněžné. Při bohoslužbě jsme si připomněli hlavní smysl celého dne: setkání, a to nejen s druhými, ale také s Bohem. V kázání jsme byli povzbuzeni k tomu, abychom byli ministranti i mimo kostel, a nebáli se to projevit. Po mši svaté proběhla velká hra, které se účastnilo přibližně 630 ministrantů a ministrantek ve věku 6 až 15 let.

Více než 80 starších ministrantů se v diskusi bavili o tom, jak fungují jejich ministrantské schůzky a vzájemně se obohacovali. Poté ve hře podle mota "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium," symbolicky překonávali překážky které na nás čekají, když svědčíme o Kristu. Celou akci zaštiťovali bohoslovci, kteří byli celý den ministrantům na blízku jako vedoucí skupinek, a pro které byla tato akce jedna z příležitostí přípravy na služebné kněžství.

Ministrantského dne se také zúčastnilo přibližně 40 kněží, kteří doprovázeli své ministranty z farností, a tak díky spolupráci s nimi se tohoto setkání mohlo účastnit tak velké množství ministrantů. Se zvládnutím celé akce pomáhalo na 70 dobrovolníků, kteří přidali ruku k dobrému dílu, a i díky nim vše proběhlo bez větších komplikací. Pevně věřím, že každý mohl zakusit to, že není sám, a že Bůh má připravený plán i pro jeho život.

Jiří Dyčka, bohoslovec 2. ročníku z brněnské diecéze
Foto: Zdeněk Ovčáčík, Člověk a víra