Biskupství brněnské

Kurz Samuel 2017

Ilustrace
30.8.2017

Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí.

Jak uvádí P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí: „Kurz Samuel, který je pro naší diecézi po předchozích dobrých zkušenostech připraven již potřetí, čerpá z bohatých zkušeností Církve v Itálii a ve Slovinsku. Vede jej tým kněží a řeholních sester z různých kongregací. Trvá rok. Jeho součástí je devět setkání včetně kratší pěší pouťi a vyvrcholení exerciciemi na konci srpna. K jednotlivým setkáním patří ztišení, sdílení, katecheze, duchovní doprovázení, možnost svátostí smíření a adorace. Účastníci kurzu jsou vedeni ke každodenní modlitbě, k prohloubení duchovního života, ke vnímavosti pro vedení Božím Duchem v osobním životě a k hlubšímu poznání Boha i sebe. Cílem kurzu je přispět k rozpoznání osobního životního povolání, jak je s každým zamýšlí Pán.

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna na adrese kurz.samuel@seznam.cz
(případně u sestry Gregorie, mobil 731 954 790).

Přihlášení budou pozváni na přijímací pohovor 17. září 2017 v 15.00 hodin do Domu Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, kde budou také o nedělích od 15.00 do 19.00 hodin probíhat jednotlivá měsíční setkání.

Plakátek
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality