Biskupství brněnské

Synoda o mládeži 2018

Ilustrace
30.3.2017

Na říjen roku 2018 svolal papež František synodu s tématem Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Za tímto účelem byl zveřejněn přípravný dokument, jehož součástí je výzva, aby jednotlivé biskupské konference zaslaly odpovědi na položené otázky. Obrací se nejen na mladé, ale také na rodiče, kněze a vychovatele.

Sekce pro mládež České biskupské konference připravila možnost vyjádřit svůj názor pro všechny zájemce o toto téma. Zapojit se a odpovídat na zadané otázky je možné do 30. dubna 2017. Příspěvky budou Sekcí pro mládež zpracovány a předloženy biskupům, kteří zašlou materiál do Říma.

Více viz https://www.cirkev.cz/mladez.