Biskupství brněnské

Květný pátek 2017 ve Sloupu

Ilustrace
6.4.2017

Program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného pátku, tedy 6. dubna 2017. Od 17.15 hodin bude v kostele probíhat modlitba sedmibolestného růžence. Po skončení modlitby bude slavena mše svatá s hlavním celebrantem P. Václavem Hejčem, administrátorem farností Křižanov a Heřmanov.

Program o samotném Květném pátku bude naplněn slavením sedmi mší svatých.

Celebranti:
v 5.00 – P. Karel Chylík, farář ze Sloupu,
v 6.00 – P. David Ambrož, spirituál Biskupského gymnázia Brno
v 7.00 – P. Jiří Kaňa, farář z Blanska,
v 8.00 – Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský
v 9.00 – R. D. Marian Rudolf Kosík OPraem, novoříšský opat
v 10.30 – Mons. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský,
v 18.00 – P. Josef Hudec OCr., probošt z Hradiště u Znojma.

Ve 13.00 hodin bude zahájen odpolední program sestávající z pobožnosti křížové cesty a svátostného požehnání. Během celého dopoledne bude v místní kaplance příležitost ke slavení svátosti smíření. Před večerní mší svatou a během ní se bude zpovídat v kostele.

Plakát