Biskupství brněnské

Irsko-české přátelství

Ilustrace
22.3.2017

Bohoslovci v Arcibiskupské kněžském semináři v Olomouci poslali malé ohlédnutí za prožitým setkáním s irskými kolegy: „Naši vlast na pár dní (od 10. do 15. března) navštívilo 17 bohoslovců z Irska a jejich dva představení.

První polovinu svého pobytu strávili v pražském semináři, a především v samotném klenotu naší republiky – Praze. Také slavili mši svatou přímo u hrobu sv. Václava ve svatovítské katedrále, při které se modlili také za náš národ. Pak se přesunuli do Olomouce, která je velmi příjemně překvapila nejen vřelým přivítáním od našich bohoslovců, ale také místními skvosty, a to jak osudem mučedníka sv. Jana Sarkandra, tak i architekturou.

Následně navštívili Svatý Hostýn, Arcidiecézní centrum života mládeže v Rajnochovicích, kde se dozvěděli o pastoraci mládeže u nás a také si díky místnímu týmu mladých mohli pochutnat na tradiční české kuchyni včetně českého piva. Pak odehráli přátelský turnaj v halové kopané a prožili spolu s našimi bohoslovci společensko-zábavní večer. Před odjezdem zpátky na pražské letiště ještě navštívili Velehrad, kde slavili mši svatou v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a dozvěděli se o pastoraci a situaci církve u nás. Navíc na tomto cyrilometodějském poutním místě právě probíhalo setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské církevní provincie, a tak měli možnost se krátce setkat a pohovořit i s otcem arcibiskupem Janem.

Do vlasti sv. Patrika tak odlétali nadšení z české pohostinnosti a my jsme také byli rádi, že jsme jim mohli představit naši vlast a zároveň poznat jejich kulturu a navázat nové kontakty.“

Jiří Šůstek, bohoslovec 5. točníku