Biskupství brněnské

Nový předseda MSKA

Ilustrace
3.3.2017

Na valném shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie dne 25. února 2017 proběhla úprava stanov a bylo naznačeno další směřování akademie a její spolupráce s Českou křesťanskou akademií. Novým předsedou byl zvolen ThDr. ICLic. Jiří Koníček.