Biskupství brněnské

Pozvání sester hedviček do Břežan

Ilustrace
17.3.2017

Sestry sv. Hedviky, které sídli v Břežanech u Znojma, pořádají v roce 2017 řadu duchovních akcí, na které zvou širokou veřejnost.

Kongregace sester sv. Hedviky od Nejčistší Panny a Matky Boží Marie vznikla 14. června 1859 v Polsku ve Wroclawi. Jejím zakladatelem je wroclawský kanovník Služebník Boží P. Robert Spiske (1821–1888). Dne 15. listopadu 1906 vznikla Česká provincie se sídlem v Nezamyslicích, která byla svěřena pod zvláštní ochranu svatého Josefa a podléhala řízení generalátu ve Wroclawi.

Věrnost Boží vůli, ke které otec zakladatel sestry povzbuzoval, přinesla své ovoce. Podle slov zakladatele se toto vyhnanství skutečně stalo půdou pro svatou setbu. V následujících letech se nezamyslická komunita a později česká provincie silně vzmáhala. Mezi lety 1897 a 1916 bylo přijato 136 nových sester. Jubilejní rok 1900 byl počátkem šíření Kongregace v našich zemích. Do roku 1906 byly založeny 4 filiální domy (Křivoklát, Smečno, Luka nad Jihlavou, Žacléř). Tato první založení mají povětšinou společné dva prvky: fundátory založení byli šlechtici a náplní jejich nadací byla charitativní služba potřebným. V příštích desetiletích bylo v Čechách a na Moravě založeno čtyřicet dalších filiálek, kde sestry působily ve školách, mateřských školách a jeslích, v dětských domovech a domovech důchodců, v nemocnicích, věnovaly se ošetřování nemocných po domech, vedly vzdělávací kurzy jazykové, hudební a kurzy ručních prací.

Pro rostoucí počet sester byl provinční dům v Nezamyslicích příliš malý a nevyhovující (vlhkost, chlad, nevyhovující hygienické podmínky). Proto v roce 1926 koupila Česká provincie zámek od barona Wamboldta v Břežanech u Znojma, kam bylo přeloženo sídlo provincie a noviciát. Také zde sestry brzy zahájily svou činnost: vedly domov pro osoby se zdravotním postižením, mateřskou školu, vyučovaly ručním pracím a hudbě, v domě také probíhaly exercicie.

Více http://www.hedvicky.cz/

Přehled akcí v příloze