Biskupství brněnské

Rok baroka ve Žďáru nad Sázavou

Ilustrace
4.3.2017

Cyklus přednášek, který je určen nejen pro průvodce, ale také pro širokou veřejnost, připravili ve Žďáru nad Sázavou. Letošní rok 2017 byl agenturou CzechTourism vyhlášen ROKEM BAROKA a v tomto duchu se také ponese cyklus přednášek. Přednášky budou probíhat v březnu, ve třech prvních po sobě jdoucích sobotách.

Všechny přednášky se budou konat na faře, v křížové chodbě. (Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II, Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou).

Bude připraveno malé občerstvení. Účastnický poplatek bude dobrovolný.

Více informací www.zdarskefarnosti.cz