Biskupství brněnské

Oslava Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2017

Ilustrace
28.1.2017

Oslava Dne zasvěceného života proběhne v brněnské diecézi v sobotu 28. ledna 2017 v katedrále sv. Petra a Pavla.

Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi bude zahájeno přednáškou Mons. ThLic. Václava Slouka, děkana brněnského a II. preláta Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. Po přednášce bude následovat pontifikální bohoslužba, při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem.