Biskupství brněnské

Expozice církevní a klášterní turistiky oslovila tisíce návštěvníků veletrhu Regiontour 2017

Ilustrace
23.1.2017

Stánek církevní a klášterní turistiky navštívilo na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017 několik tisíc návštěvníků. Největší zájem měli návštěvníci o brožury poutních míst brněnské diecéze a o novou brožuru ostravsko-opavské diecéze, spolu s nabídkou pokojného zázemí na farách či v klášterech, kde je možné najít prostor pro odpočinek a obnovu duchovních, duševních i fyzických sil.

Na stánku byli přítomni i řeholníci a kněží, kteří hovořili s návštěvníky o nabídkách církevní a klášterní turistiky a návštěvníci neváhali využít jejich přítomnosti i k duchovnímu rozhovoru.

Návštěvníci obdivovali sochu Panny Marie Vranovské, jejímž prostřednictvím chtěli vystavovatelé alespoň trochu přiblížit návštěvníkům atmosféru poutního místa.

Spoluvystavovatelé z Kutné Hory – Sedlce odpovídali na dotazy týkající se možnosti návštěvy místních památek UNESCO a nových programech, které nabízejí a kolegyně z polské diecéze Opole představily místo spojené s osobou svaté Rity, a také dva diecézní hotely v polském městě Nysa.

Velký zájem ze strany veřejnosti ukazuje, že církevní a klášterní turistika se stává nedílnou součástí nabídky v oblasti cestovního ruchu.


Foto Petra Dolíhalová