Biskupství brněnské

Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy

Ilustrace
30.6.2017

Témata:

1) Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze
2) Ze života naší farnosti

1. Organizátor:

Pořadatelem výstavy je Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 00445142 (dále jen „organizátor“).

2. Termín odevzdání:

Uzávěrka odevzdání fotografií je 30. 6. 2017 v 17:00 hodin.

3. Účastníci:

Výstavy se může zúčastnit každá fyzická osoba.

4. Podmínky:

 • Podmínkou účasti na výstavě je dodání max. 2 ks fotografií vlastní tvorby. Požadují se vytištěné fotografie s kratší stranou o rozměru 15 cm a dále elektronická verze ve formátu JPG (min. rozlišení 2339×1654 pixelů).
 • Fotografie účastník dodá do Diecézního muzea v Brně na adresu Petrov 1, Brno, elektronickou verzi zašle na e-mailovou adresu muzeum@biskupstvi.cz, přinese na datovém nosiči nebo nahraje na volně dostupné datové úložiště na internetu (např. uschovna.cz) a odešle odkaz e-mailem.
 • Pro dodržení tématu výstavy musí být z fotografie nebo jejího popisu zřejmý vztah k brněnské diecézi.
 • Fotografie nesmí:
  • a) mít neetický obsah či popisek,
  • b) být dle informací dostupných organizátorovi pořízená jiným autorem než je účastník soutěže,
  • c) mít nevyhovující kvalitu nebo rozlišení,
  • d) být fotomontáží (úpravy barev, srovnání úrovní, kontrastu, jasu apod. jsou povoleny).
 • K fotografiím připojí autor jejich název doplněný o komentář nebo příběh související s fotografií v rozsahu 200 až 5000 znaků, své osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail a poštovní adresu – a níže uvedené prohlášení.

Prohlášení účastníka soutěže:

Prohlašuji, že:

 1. Fotografii jsem pořídil osobně a mám neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užitív neomezeném rozsahu. Fotografie je použita se schválením organizátora akce nebo majitele objektu.
 2. Já i osoby identifikovatelné na mnou pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto snímku (snímků) na internetových stránkách www.biskupstvi.cz, diecézních a spřátelených webech a na tiště­ných materiálech a publikacích Biskupství brněnského.
 3. Zasláním fotografií poskytuji organizátorovi souhlas s úpravami a využitím fotografií pro účely organi­zátora (použití na internetu, kalendářích, publikacích aj. – s uvedením jména autora).
 4. Všechny fotografie se po doručení stávají majetkem organizátora.
 5. Účastí vyjadřuji souhlas s pravidly a podmínkami akce. Zároveň podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním osobních údajů mnou uvedených a se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků.

5. Výstava a ocenění autorů:

Po uzávěrce budou nejlepší fotografie představeny veřejnosti při výstavě, kterou uspořádá organizátor. Na výstavě budou všechny snímky označeny popiskem s názvem fotografie a jménem autora.

Všichni autoři budou odměněni pamětním listem, který jim bude předán při slavnostní bohoslužbě 2. prosince 2017 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

Ke stažení v PDF a DOCX

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality