Biskupství brněnské

Církevní turistika na veletrhu Regiontour 2017

Ilustrace
20.1.2017

Expozice Církevní a Klášterní turistika bude na veletrhu GO REGIONTOUR 2017 opět prezentovat poutní místa v České republice, kostely, kláštery a další církevní památky a zajímavosti církevní turistiky, a to v Pavilonu P, stánek číslo 103.

Rok 2017 byl agenturou Czech Tourism vyhlášen rokem Baroka. Právě baroko bylo v našich zemích obdobím (od 17. až do konce 18. století), kdy se putovalo na nejrůznější poutní místa – na Hostýn, na Svatý Kopeček u Olomouce, na Vranov u Brna, do Žarošic, do Křtin, v Čechách zase na Svatou Horu či do Staré Boleslavi. Kolem těchto míst postupně vznikalo zázemí pro poutníky, a tak se utvářela barokní krajina. Poutní slavnosti jsou dnes, především na Moravě, stálou součástí života obcí a návštěvníci je mohou prožít např. v Žarošicích při tzv. Zlaté sobotě nebo v Mikulově při pouti na Svatý kopeček.

Na území brněnské diecéze se nachází na 80 poutních míst, z nichž téměř polovina je zasvěcena Panně Marii. Poutní místa a poutě se v letošním roce pokusíme návštěvníkům veletrhu přiblížit prostřednictvím kopie sochy Panny Marie Vranovské. Právě na Vranov u Brna nebo do Křtin směřují často kroky poutníků po celou poutní sezónu, která začíná na většině poutních míst v době velikonoční a zakončena bývá v říjnu.

Kromě poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách je barokním skvostem naší diecéze poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Jedná o nevýznamnější stavbu architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla, která byla pro svoji kulturně historickou hodnotu v roce 1994 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ročně na tomto poutním místě přivítají více než 30 000 návštěvníků.

V rámci projektu Klášterní turistika se letos na veletrhu představí mj. kláštery, kde se návštěvníci mohou během svého pobytu účastnit života komunity, např. společné modlitby. Je to např. Klášterní penzion v Jiřetíně pod Jedlovou, kláštery sester dominikánek nebo např. nedaleký klášter Kongregace Sester Těšitelek v Rajhradě.

Návštěva církevních památek je obecně nedílnou součástí nejen zájezdů zahraničních turistů, ale v poslední době také cílem mnoha tuzemských návštěvníků, ať už je to v rámci cílené poutní aktivity nebo rodinné dovolené či např. studentských exkurzí. Velkou oblibu si získala také Noc kostelů, při které bylo v roce 2016 zaznamenáno během jednoho večera na 500 000 návštěvnických vstupů ve více než 1400 zapojených kostelech.