Biskupství brněnské

CRSP pro rodiny s dětmi s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují

Ilustrace
7.12.2015

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně se již od roku 1999 aktivně věnuje práci s rodinami s dětmi s ADHD a již několik let také práci s odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují (učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé, sociální pracovníci, vedoucí kroužků apod.) ADHD je neurovývojové onemocnění, jehož základními symptomy jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita.

Aktuální nabídka zahrnuje následující aktivity a programy:
- V klidu o neklidu - poradna pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují např. ve škole, v kroužcích aj. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem, porozumění konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, řešení školních problémů, hravé techniky zapojování dítěte s ADHD do třídního kolektivu, posilování rodičovských kompetencí, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami apod.
Více info: http://neklidne-deti.cz/index.php/v-klidu-o-neklidu-poradna

- Háďata - pravidelný pohybový program (1krát týdně) pro rodiče s dětmi ve věku 4–7 let, který je založen na principu pozitivního ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte.
Více info: http://neklidne-deti.cz/index.php/hadata

- SKEENER - program pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 8 až 13 let zaměřený na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině.
Více info: http://neklidne-deti.cz/index.php/skeener

- Asistent v rodině - terénní forma podpory dětí s ADHD a jejich rodin; služba je poskytována rodině v jejím přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které konkrétní rodina potřebuje.
Více info: http://neklidne-deti.cz/index.php/asistent-v-rodine-s-ditetem-s-adhd


- Kurzy o ADHD - nabídka zahrnuje kurzy jak pro rodiče (např. Jak vychovávat dítě s ADHD), tak pro odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují (kurzy jsou akreditované MPSV, např. Úvod do problematiky ADHD; Kazuistický seminář; Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD).
Více info: http://neklidne-deti.cz/index.php/kurzy-o-adhd

- Příměstské tábory pro hyperaktivní a neklidné děti - letošním tématem tábora pro děti ve věku 5 až 8 let byla "Cesta kolem světa", motivem pro starší děti ve věku 9 až 13 let byla hra "Minecraft".
Více info: http://neklidne-deti.cz/index.php/primestske-tabory

Veškeré informace o aktuální nabídce programů uvádíme na webu: www.neklidne-deti.cz a na Facebooku: https://www.facebook.com/ADHDcrspbrno.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality