Biskupství brněnské

Bohoslovci byli přijati za kandidáty svěcení

Ilustrace
23.11.2015

V pondělí 9. listopadu 2015, na svátek Posvěcení lateránské baziliky, se konala významná událost zvláště pro seminaristy III. ročníku. Při večerní mši svaté v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje byli českobudějovickým pomocným biskupem Pavlem Posádem přijati mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

Pro olomouckou arcidiecézi to byli bohoslovci Jan Faltýnek, Josef Hovád a Ondřej Talaš. Pro diecézi brněnskou Štěpán Trčka a pro ostravsko-opavskou Lukáš Dořičák, Jiří Klos, Lukáš Mocek a Vojtěch Žvak. Spolu s nimi kandidaturu obdrželi i ti, kteří se v Olomouci připravují k trvalému jáhenství.

Otec biskup ve své homilii připomněl všem přítomným, ale především kandidátům kněžství a jáhenství, že všichni tvoříme jedno tělo, jedno společenství, jednu církev, jeden chrám. A že právě v tom chrámu máme různé služby. Jiný je základní kámen, jiná je úloha cihly ve stěně a jiný úkol má taška ve střeše. „Ať nás tedy vzájemně potěší to, že, ačkoliv každého z nás Bůh volá na jiné místo do té stavby, tvoříme nádherný živý organismus. A k čemu by nám byly ty kamenné chrámy, kdyby nebyly místem, kde opravdu přebývá Bůh? K čemu by bylo naše setkávání, kdybychom nerozpoznávali, že je Kristus mezi námi?“ řekl biskup Posád v promluvě ke kandidátům. Poté přijal jejich rozhodnutí pokračovat v přípravě na jáhenství a kněžství. Po mši sv. celé seminární společenství, kandidáti trvalého jáhenství s rodinami a otec biskup Pavel společně zasedli ke slavnostní večeři.

Zpracoval Martin Mokrý