Biskupství brněnské

Před sto lety zemřel kardinál František Saleský Bauer

Ilustrace
25.11.2015

Osmý brněnský sídelní biskup, první však českého původu, František Saleský BAUER se narodil 26. ledna 1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí.
Letos 25. listopadu uplyne sto let od jeho smrti. Zemřel v Olomouci a byl pochován v tamní katedrále.

Brno: Po studiích v Olomouci byl František Saleský BAUER v roce 1863 vysvěcen na kněze a po ročním působení v duchovní správě vyučoval na bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde roku 1869 promoval a následujícího roku se stal děkanem fakulty. Po třech letech byl povolán k výuce Nového zákona na pražské fakultě a roku 1880 se stal rektorem pražského semináře.

Po jmenování a papežském potvrzení Lvem XIII. byl 15. srpna 1882 v Olomouci konsekrován na biskupa. Prvním úkolem, kterého se jako brněnský biskup ujal, bylo poznání diecéze v níž nikdy předtím nepůsobil - všechny farnosti diecéze dvakrát vizitoval.

Během své služby posvětil 39 nových kostelů, svátost biřmování udělil 365.000 biřmovanců a vysvětil 538 kněží brněnské diecéze. Byl spoluzakladatelem diecézní Kongregace Milosrdných sester sv. Františka, které se usadily v Sirotčí (dnes Grohově) ulici v Brně. Roku 1894 svolal do Brna první sjezd českých katolíků a roku 1903 druhý. Téhož roku posvětil novou budovu kněžského alumnátu v Antonínské ulici (dnes sídlo rektorátu VUT). Na jeho náklad byla zbudována domácí kaple v biskupské rezidenci a z jeho rozhodnutí byla zahájena obnova katedrály sv. Petra a Pavla, když nechal položit základy k dvěma novogotickým věžím, tvořícím dnes z katedrály dominantu Brna.

Dne 13. Května 1904 byl papežem Piem X. jmenován arcibiskupem olomouckým a 27. listopadu 1911 kardinálem.
Zemřel 25.listopadu 1915 v Olomouci a byl pochován v tamní katedrále.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality