Biskupství brněnské

Zakončení oslav 300 let postavení a posvěcení brankovického kostela

Ilustrace
6.12.2015

V neděli 6. prosince 2015 zakončí v Římskokatolické farnosti Brankovice oslavy věnované 300. výročí postavení a posvěcení farního kostela sv. Mikuláše.

Program:
14:30 mše svatá (celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner)

16:00 Společné setkání (kulturní dům)
k tanci a poslechu hrají „Potulní muzikanti z Litenčic a okolí“

„Okamžiky ze života naší farnosti“
výstava (kulturní dům)

16:00 – 17:30 „Mikulášské malování“
výtvarná soutěž pro děti (kulturní dům