Biskupství brněnské

V muzeu se připravují na Vánoce

Ilustrace
30.11.2015

Diecézní muzeum se sídlem v Brně na Petrově připravilo na adventní období program s názvem Advent - Připravujeme se na Vánoce. V tomto programu budou mít děti od 30. listopadu do 23. prosince 2015 možnost seznámit se s obdobím adventu, jeho významem a specifiky.

Součástí adventního programu je též poslech mešních adventních písní tzv. rorátních zpěvů a seznámení s tradicemi a zvyky tohoto období. Sami žáci si pak budou moci vyrobit andělíčka z kukuřičného šustí, kterého si každý účastník odnese jako vánoční poselství do svých domovů.

Plakát